Η ταυτότητά μας
H Zωή στο Bυθό


Bιότοποι, Δάσος , Aλυκή

Zωικό Bασίλειο

Δωρεές και Συλλογές

Eπικοινωνία
OPYKTOΣ ΠΛOYTOΣ

Βρισκόμαστε στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου, όπου παρουσιάζονται χαρακτηριστικά ιζηματογενή και ηφαιστιογενή πετρώματα και ορυκτά της Κύπρου, από το Τρόοδος, την Μεσαορία και άλλες περιοχές.

Η οροσειρά του Τροόδους αποτελείται αποκλειστικά από Οφιολιθικά πετρώματα 90 εκατομυρίων χρόνων. Είναι πλούσια σε κοιτάσματα αμιάντου, χρωμίτη, χαλκούχων σιδηροπυριτών, καθώς και ενδιαφέρουσες συγκεντρώσεις χρυσού και αργύρου. Αυτή η οροσειρά αποτελεί κομμάτι του Ωκεάνιου Φλοιού και ανώτερου μανδύα της Γης, που αποσπάστηκε από την αρχική του θέση και σταδιακά ανυψώθηκε στη  σημερινή, λόγω κατάδυσης της Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική. Η ανύψωση του Τροόδους είχε ως αποτέλεσμα την αναστροφή της στρωματογραφίας του. Οταν κανείς ανεβαίνει στο Τρόοδος, από στρωματογραφικής πλευράς, ουσιαστικά κατεβαίνει από το βυθό ενός παλαιότερου ωκεανού μέσα στα έγκατα της Γης, μέχρι τη ζώνη του ανώτερου μανδύα.

Η οροσειρά του Πενταδακτύλου, η παλαιότερη από τις δύο οροσειρές σχηματίστηκε πριν από 130-220 εκατομύρια χρόνια και αποτελείται από αλλόχθονα ασβεστολιθικά  πετρώματα, που ωθήθηκαν στη σημερινή τους θέση πριν από 10-20 εκατομύρια χρόνια περίπου.  Μερικοί απ'  αυτούς τους σχηματισμούς επωθήθηκαν νοτιότερα πάνω στα αυτόχθονα νεότερα θαλάσσια ιζήματα της περιοχής της Κυθρέας και Λαπήθου.

Η πεδιάδα της Μεσαορίας, που ως πριν 120χιλ. χρόνια ήταν μία αβαθής θάλασσα, είναι η νεώτερη γεωλογικά περιοχή της Κύπρου. Αποτελείται από ασβεστιτικούς ψαμμίτες, απολιθωματοφόρες μάργες, αποθέσεις αμμοχαλίκων που προήλθαν από τη διάβρωση κυρίως των οφιολιθικών πετρωμάτων του Τροόδους καθώς επίσης και προσχώσεις. Η ηλικία τους είναι μεταξύ 0,5 και 5 εκατομυρίων χρόνων. Σε μερικά σημεία της Μεσαορίας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που είναι γύρω από τη Λευκωσία, συναντούμε απολιθωμένα όστρακα της θάλασσας καθώς και άλλα είδη θαλάσσιας ζωής


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ