• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Επιστημονική Επιτροπή και Συνεργασίες
...................................................................................................................................................................................................................

Το Μουσείο επίσης συνεργάζεται με Δημόσια Σχολεία, παρέχοντάς τους ευκαιρίες και πηγή γνώσης για τις διάφορες σχολικές και ανεξάρτητες έρευνες και σχολικές εργασίες των μαθητών.

Επίσης, με τη βοήθεια της επιστημονικής επιτροπής το μουσείο, έχει καταστεί κέντρο ενημέρωσης και κατεύθυνσης για πολλούς μελετητές διάφορων χωρών.

Το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας συνεργάζεται με ομάδα επιστημόνων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι οποίοι προσφέρονται εθελοντικά παρέχοντας τη βοήθεια τους, τις εισηγήσεις και τις γνώσεις τους.   

Τα μέλη της συμβουλευτικής - επιστημονικής επιτροπής:

  • Δρ  Ελευθέριος Χατζηστερκώτης, Λειτουργός θήρας και πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Κος Χάρης Νικολάου, Λειτουργός Πανίδας του Τμήματος Δασών
  • Κα Μελίνα Μάρκου, Λειτουργός Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών


...................................................................................................................................................................................................................

ALL CONTENTS COPYRIGHT © 2010 Photiades Natural Museum . ALL RIGHTS RESERVED. Designed and developed by WebWorx