Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

...................................................................................................................................................................................................................

Δωρεές και Συλλογές

Οι ακόλουθες δωρεές αποτελούν μέρος της συλλογής εκθεμάτων του Μουσείου:

  • Συλλογή Ορυκτών και Οστράκων - Δρ. Ανδρέας Κόδρος
  • Συλλογή από Κοχύλια της Μεσογείου και απολιθώματα - Δρ. Λευτέρης Χατζηστερκώτης
  • Συλλογή από Κοχύλια των Ωκεανών - Κος Στέλιος Χατζηστυλλής
  • Συλλογή με θηλαστικά Βορείου Αμερικής - Κος Νίκος Μακρίδης
  • Συλλογή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Δωρεές

Το Μουσείο δέχεται δωρεές από ιδιώτες που κατέχουν σχετικές συλλογές και θα επιθυμούσαν να τις δωρίσουν.

Δανεισμός

Το Μουσείο είναι σε θέση επίσης να δεχθεί εκθέματα ή συλλογές με δανεισμό για προβολή της συλλογής στο Μουσείο. Σε τέτοια περίπτωση θα ετοιμάζεται σχετικό νομικό συμφωνητικό έγγραφο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22585858, +357 22585834
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:museum.info@ppgroup.com.cy


...................................................................................................................................................................................................................