Ζωικό Βασίλειο

...................................................................................................................................................................................................................
Η τέταρτη αίθουσα χωρίζεται σε διάφορες ενότητες, όπου μπορεί ο επισκέπτης να μελετήσει τα διάφορα είδη του ζωικού βασιλείου της Κύπρου, την ανατομία και τις συνήθειες τους, τα είδη που αποτελούν την τροφή τους και άλλα.

Υπάρχουν προθήκες με χαρακτηριστικές φωλιές πτηνών, κρανία και σιαγόνες ζώων. Γίνεται επίσης αναφορά στην οικολογία της φωλεοποίησης ενδημικών και σπάνιων  άγριων πτηνών της Κύπρου.


...................................................................................................................................................................................................................