Κυπριακή Αγροτική Αυλή

...................................................................................................................................................................................................................
Κάτι άλλο που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η αναπαράσταση της κυπριακής αγροτικής αυλής με όλα τα κατοικίδια που μπορούσε να δει κανείς στις κυπριακές αυλές του παλιού  καιρού.

Σε αυτόν το χώρο βλέπουμε τα ζώα που μπορούσε κανείς να δει στην παραδοσιακή Κυπριακή αυλή, όπως για αιώνες τα εκτρέφανε οι Κύπριοι αγρότες, για τους δώσουν όλες τις απαραίτητες προμήθειες για να ζήσουν, όπως κρέας, γάλα, αυγά, δέρματα, μαλλί, κ.τ.λ.

Ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, και συγκεκριμένα γύρω στην 7η χιλιετηρίδα π.χ., κατά τη διάρκεια της Ακεραμεικής-νεολιθικής Περιόδου, έχουμε ενδείξεις ότι οι κάτοικοι της Κύπρου χρησιμοποιούσαν ορισμένα ζώα που είχαν εξημερωθεί.

Τέτοια ζώα ήσαν ο χοίρος, το πρόβατο, η κατσίκα και το γαϊδούρι, χωρίς να αποκλείονται και άλλα είδη. Επίσης το βόδι χρησιμοποιήθηκε στην Κύπρο από την Πρώιμη Εποχή του χαλκού, δηλαδή, γύρο στο 2500 π.Χ       

Έχουν βρεθεί κατά καιρούς, σε ανασκαφές σε διάφορους προϊστορικούς οικισμού του νησιού, κόκαλα τέτοιων ζώων που το αποδεικνύουν. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν πως αυτά τα ζώα είχαν εισαχθεί στο νησί από τους πρώτους προϊστορικούς αποίκους. Αυτοί, γνωρίζοντας ήδη την τέχνη της ναυσιπλοΐας, είχαν έλθει εδώ φέρνοντας μαζί τους το νοικοκυριό και τα ζώα τους. Ζώα, όπως για παράδειγμα, τα αιγοπρόβατα, είχαν εξημερωθεί ήδη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής από τη μεσολιθική Περίοδο, εποχή κατά την οποία αρχίζει η αποίκιση της Μεσογείου από τον άνθρωπο.


...................................................................................................................................................................................................................