Έντομα

...................................................................................................................................................................................................................
Εδώ είναι το τμήμα Εντόμων, όπου μπορείτε να δείτε συλλογές από έντομα που συναντώνται σε μεγάλους αριθμούς στην Κύπρο.

Tα έντομα ανήκουν στην κατηγορία των ασπόνδυλων και αποτελούν μια από τις πολυπληθέστερες ομάδες ζώων πάνω στη Γη καθώς συναντώνται σε όλους σχεδόν τους βιότοπους. Οι πιο γνωστές ομάδες ασπόνδυλων είναι τα κοιλεντερωτά, οι σκώληκες, τα αρθρόποδα (καρκινοειδή, αραχνοειδή, έντομα), κ.τ.λ.

Όλα τα έντομα έχουν το δικό τους ρόλο στη φύση, αν και μερικά θεωρούνται βλαβερά για τον άνθρωπο. Ορισμένα από αυτά τρέφονται με άλλα βλαβερά, κυρίως για τον άνθρωπο έντομα, περιορίζοντας έτσι την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού τους, ενώ τα ίδια αποτελούν τροφή για άλλους οργανισμούς. Μ'  αυτόν τον τρόπο συντελούν στη οικολογική ισορροπία στη Φύση.


...................................................................................................................................................................................................................