Παλαιοντολογία - Απολιθώματα

...................................................................................................................................................................................................................
Η Παλαιοντολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον οργανικό κόσμο των προηγούμενων γεωλογικών εποχών. Η επιστήμη αυτή μελετά τα απολιθώματα φυτών και ζώων, τα οποία διατηρούνται μέσα στα πετρώματα. Στον όρο «απολιθώματα» περιλαμβάνονται, όχι μόνον τα λείψανα των οργανισμών αυτών, αλλά και τα ίχνη ή τα αποτυπώματά τους καθώς και οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία για την ύπαρξή τους.

Τα απολιθώματα βοηθούν σημαντικά στον καθορισμό της γεωλογικής ηλικίας των πετρωμάτων και ειδικότερα των ιζηματογενών. Η ηλικία αυτή καθορίζεται από την παρουσία χαρακτηριστικών (καθοδηγητικών) απολιθωμάτων που έζησαν σε συγκεκριμένες γεωλογικές εποχές. Μελετώντας τα απολιθώματα λαμβάνονται πληροφορίες και εξάγονται συμπεράσματα όχι μόνον για την ηλικία των πετρωμάτων στα οποία ευρίσκονται, αλλά και για το περιβάλλον στο οποίο έζησαν, την εξέλιξη των ειδών, τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, κ.τ.λ.

Στην Κύπρο τα απολιθώματα προέρχονται κυρίως από θαλάσσιους οργανισμούς, επειδή οι πλείστοι ιζηματογενείς σχηματισμοί είναι θαλάσσιας προέλευσης. Σε χερσαίους σχηματισμούς και κυρίως σε σπήλαια και άλλα φυσικά έγκοιλα, βρίσκονται απολιθώματα νάνων ιπποπόταμων, ελεφάντων και άλλων θηλαστικών.

Τα απολιθώματα κώνων και κλαδιών κωνοφόρων δένδρων που έχουν βρεθεί σε ορισμένες περιοχές μέσα στις πλειοκαινικές μάργες δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί σε ποιό είδος ανήκαν. Τα απολιθώματα αυτά μαρτυρούν στην αρχαιότερη μέχρι σήμερα παρουσία κωνοφόρων δένδρων στην Κύπρο.


...................................................................................................................................................................................................................