Η Αλυκή της Λάρνακας

...................................................................................................................................................................................................................
Η Αλυκή της Λάρνακας είναι από τους πιο σημαντικούς βιότοπους στην Ευρώπη για τα υδρόβια πτηνά. Περνούν εδώ τον χειμώνα χιλιάδες φοινικόπτερα, αγριόπαπιες και άλλα υδρόβια και παρυδάτια πτηνά, ή ξεκουράζονται και βρίσκουν τροφή κατά τα μεταναστευτικά τους ταξίδια.


...................................................................................................................................................................................................................