Διαγωνισμοί 20χρόνων του Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

...................................................................................................................................................................................................................

Κανονισμοί συμμετοχής
στους προκηρυχθέντες διαγωνισμούς
για μαθητές και φοιτητές
για τα 20χρονα του Μουσείου

Όπως ήδη ανακοινώθηκε το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης που βρίσκεται στους χώρους του Εργοστασίου Carlsberg, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 20χρονα λειτουργίας και πολύπλευρης προσφοράς του, προκήρυξε πέντε διαγωνισμούς για μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και για φοιτητές. Οι διαγωνισμοί αυτοί, έχουν τεθεί υπό την αιγίδα των Διευθυντών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Πιο κάτω αναφέρονται οι προαναφερθέντες πέντε διαγωνισμοί, δίνεται η περιγραφή κάθε διαγωνισμού και παρατίθενται οι όροι συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον καθένα απ’ αυτούς:

(α) Για μαθητές 6 – 12 ετών – Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ζωγραφίσουν πάνω σε χαρτονάκι 30Χ40 εκ. ένα τουλάχιστον από τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (π.χ. ζώο, πτηνό, ψάρι, ορυκτό ή οτιδήποτε άλλο επί τόπου, αφού επισκεφθούν το Μουσείο και να παραδώσουν την εργασία τους στην υπεύθυνη του Μουσείου.

(β) Για μαθητές 13-18 ετών – Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Οι διαγωνιζόμενοι θα ζωγραφίσουν μια ενότητα απ’ εκείνες που παρουσιάζονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας π.χ. την Αλυκή της Λάρνακας, τον βυθό της θάλασσας, την αυλή του παραδοσιακού Κυπριακού σπιτιού, το δάσος της Πάφου ή οποιαδήποτε άλλη ενότητα επιλέξουν. Στον πίνακα, που θα ζωγραφιστεί σε χαρτονάκι 30Χ40 εκ., δεν είναι ανάγκη να περιλαμβάνονται όλα τα αντικείμενα (π.χ. ζώα, πτηνά, δέντρα και άλλα που εικονίζονται στην συγκεκριμένη ενότητα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Τα στοιχεία μπορούν να περιοριστούν μέχρι 3 – 5.

Για τους διαγωνισμούς ζωγραφικής οι μαθητές θα παίρνουν τα σχετικά υλικά, χαρτονάκια, χρώματα, παστέρ και άλλα σχετικά από την υπεύθυνη του Μουσείου και θα μπορούν να εργαστούν/ζωγραφίσουν τις εργασίες τους σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο, πολύ κοντά στο χώρο όπου εκτίθενται τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του πίνακα τους, μπορούν να συμβουλεύονται τα εκθέματα του Μουσείου και να αναπροσαρμόζουν την εργασία τους.

(γ) Για τους μαθητές 15 – 18 ετών – Φωτογραφικός Διαγωνισμός
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να φωτογραφήσουν τουλάχιστον 8-10 εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, να τυπώσουν τις φωτογραφίες αυτές σε έγχρωμο χαρτί, μεγέθους 20 Χ 15 εκ., και σ’ ένα CD και να τις υποβάλουν ως εργασία συμμετοχής τους, και να την παραδώσουν αργότερα στην υπεύθυνη του Μουσείου. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί αφού επισκεφθεί το Μουσείο και επιλέξει τα αντικείμενα που θα περιλάβει στην εργασία του, να συμπληρώσει ειδικό έντυπο στο οποίο θα καταγράφονται τα αντικείμενα που θα υποβάλει υπό μορφή φωτογραφιών. Το έντυπο αυτό θα το παραδώσει στην υπεύθυνη του Μουσείου, αλλά την εργασία του μπορεί να την παραδώσει αργότερα, αφού την επεξεργαστεί στο σπίτι του με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του.

(δ) Για μαθητές 15 – 18 ετών - Ελεύθερος Διαγωνισμός τύπου Power Point
Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 – 10 διάφορες εικόνες (spots) που, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να πάρει επισκεπτόμενος διάφορα αξιοθέατα μέρη της Κύπρου, όπου θα πάρει τις συγκεκριμένες εικόνες. Οι εικόνες για την ετοιμασία αυτή του ελεύθερου Power Point, μπορούν να ληφθούν από διάφορες περιοχές της Κύπρου και να αφορούν π.χ. φυσικές ομορφιές, την πανίδα και χλωρίδα, τη θαλάσσια ζωή, τις ακρογιαλιές, ποτάμια, φαράγγια ή οποιαδήποτε άλλα αξιόλογα από γεωγραφική, γεωλογική, ιστορική, πολιτιστική, οικονομική και άλλη άποψη, μέρη της Κύπρου.

Τις εικόνες αυτές θα τις διαμορφώσει υπό μορφή Power Point και θα τις παραδώσει στην υπεύθυνη του Μουσείου. Η κάθε εικόνα πρέπει να συνοδεύεται από μια πλήρη λεζάντα με στοιχεία της ονομασίας της περιοχής στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο αξιοθέατο και την ημερομηνία που έγινε η σχετική φωτογράφιση.

(ε) Για παιδιά 15 – 18 ετών και φοιτητές – Ειδικός Διαγωνισμός Power Point
Οι διαγωνιζόμενοι σ’ αυτό τον διαγωνισμό μπορούν να ετοιμάσουν μια εργασία τύπου Power Point. Οι εικόνες που θα περιέχονται στο σχετικό CD θα είναι αποκλειστικά παρμένες από τα διάφορα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Η θεματογραφία και ο τρόπος επεξεργασίας και παρουσίασης των εικόνων έχεις ως στόχο να ενθαρρύνει τον θεατή να γνωρίσει την πλούσια βιοποικιλότητα της κυπριακής φύσης, όπως είναι η αλεπού, το αγρινό, ο καρχαρίας, οι νυφίτσες, ο λύκος, οι σκαντζόχοιροι, ορισμένα ερπετά και πολλά άλλα στοιχεία που συνθέτουν την πλούσια βιοποικιλότητα της Κύπρου καθότι πολλά παιδιά της σχολικής ηλικίας ίσως και να μην είδαν ποτέ πολλά από τα πιο πάνω αναφερθέντα καθώς επίσης και διάφορες φυσικές ομορφιές της Κύπρου.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που θα επιθυμούσαν να λάβουν μέρος τόσο στον (δ) όσο και στον (ε) διαγωνισμό, δύνανται να το πράξουν, εάν υποβάλουν χωριστή εργασία τους για τον κάθε διαγωνισμό.

Χρόνος παράδοσης εργασιών των διαγωνιζομένων
Υπενθυμίζονται οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στους πιο πάνω διαγωνισμούς ότι μπορούν να υποβάλουν τις εργασίες τους από την 1ην Ιουλίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2016 στην υπεύθυνη του Μουσείου στο 22585834.


...................................................................................................................................................................................................................